Tapa


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Tapa là một trò chơi giải đố với luật chơi hơi phức tạp và cách chơi không hề dễ.

Luật chơi hơi phức tạp. :)
Bạn phải tô đen một số ô vuông sao cho mỗi ô đen đều chung cạnh với ít nhất một ô khác (các ô vuông phải liền nhau).
Các ô đen không được tạo thành hình chữ nhật 2x2 hoặc lớn hơn.
Các số thể hiện số "khối" ô đen liên tiếp xung quanh.
Nếu trong ô vuông có một số nghĩa là sẽ chỉ có một "khối", 2 số ứng với 2 "khối",...
Phải có ít nhất một ô trắng giữa 2 "khối".
Các "khối" có thể xuất hiện theo bất cứ thứ tự nào.

Nhấn chuột trái để tô đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chấm(không tô). Bạn có thể kéo thả để tô nhiều hơn một ô.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tapa
Kích thước:6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 8,985,405
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 9,787,652
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 1,034,847
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 620,772
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 1,444,829
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 191,511
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 8,726,347
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 913,262
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 39,101
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 1,854,649
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 7,349,294
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 2,155,977
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 7,097,933
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 9,644,651
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 1,848,474
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 1,082,965
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 3,292,109
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 138,834
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 9,760,691
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 1,040,637
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 7,156,802
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 701,194
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 8,102,374
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 3,511,973
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 245,490
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 3,486,006
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 7,426,626
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 145,828
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 1,152,407
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 149,628
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 8,021,989
6x6 Vừa Tapa ID của câu đố: 6,220,115

Một số trò chơi khác:  hide show

2024-07-23 13:40:26

vi.puzzle-tapa.com
Tắt quảng cáo