Tapa


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Tapa là một trò chơi giải đố với luật chơi hơi phức tạp và cách chơi không hề dễ.

Luật chơi hơi phức tạp. :)
Bạn phải tô đen một số ô vuông sao cho mỗi ô đen đều chung cạnh với ít nhất một ô khác (các ô vuông phải liền nhau).
Các ô đen không được tạo thành hình chữ nhật 2x2 hoặc lớn hơn.
Các số thể hiện số "khối" ô đen liên tiếp xung quanh.
Nếu trong ô vuông có một số nghĩa là sẽ chỉ có một "khối", 2 số ứng với 2 "khối",...
Phải có ít nhất một ô trắng giữa 2 "khối".
Các "khối" có thể xuất hiện theo bất cứ thứ tự nào.

Nhấn chuột trái để tô đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chấm(không tô). Bạn có thể kéo thả để tô nhiều hơn một ô.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tapa


6x6 Vừa Tapa | 6x6 Khó Tapa | 10x10 Vừa Tapa | 10x10 Khó Tapa | 15x15 Vừa Tapa | 15x15 Khó Tapa | 20x20 Vừa Tapa | 20x20 Khó Tapa

Tháng này
1. GoldChoco36
110
00:03.19
2. mleonard512 00:03.41
3. missPear
43
00:05.45
4. halil ünlü
40
00:06.67
5. SlugBugBlue 00:06.82
6. brockmonk
19
00:06.91
7. KlunkyDoo 00:07.12
8. swpomeroy
141
00:07.35
9. Nguyễn Quốc Trun...
14
00:07.72
10. MishaVargas
1
00:07.78
11. Dorice
215
00:08.33
12. Einsteinus
103
00:08.51
13. mim-1
9
00:08.66
14. Misipus
25
00:08.94
15. xnh0x
123
00:09.19
16. TheBigMD
97
00:09.69
17. fuffypanda
16
00:10.09
18. Arturoxd
61
00:10.15
19. paracaidas 00:10.22
20. JonCausith 00:12.23
Tuần này
1. mleonard512 00:04.16
2. missPear
43
00:05.45
3. halil ünlü
40
00:06.67
4. MishaVargas
1
00:07.78
5. fuffypanda
16
00:10.09
6. Arturoxd
61
00:10.15
7. Trial 00:12.81
8. JonCausith 00:13.07
9. siaalove
68
00:13.47
10. Koakuma
41
00:15.37
11. CaffeinatedDave
20
00:17.29
12. Kukko 00:18.22
13. Fourever 00:29.06
14. jtmcada
39
00:38.45
15. p&g
15
01:38.74
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. Trial 00:12.81
2. siaalove
68
00:13.47
3. Kukko 00:18.22
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. EinsteinsBarber
109
00:02.54
2. vowels
208
00:03.29
3. Jonttu
36
00:03.79
3. Make
244
00:03.79
5. numbrr
251
00:03.95
6. qqwref
259
00:04.01
6. Teal
56
00:04.01
8. GoldChoco36
110
00:04.09
9. rozer
183
00:04.17
10. PuzzleMaestro
58
00:04.24
AO5
1. EinsteinsBarber
109
00:02.68
2. vowels
208
00:03.46
3. Jonttu
36
00:03.86
4. Make
244
00:03.90
5. numbrr
251
00:04.10
6. GoldChoco36
110
00:04.21
7. qqwref
259
00:04.26
8. PuzzleMaestro
58
00:04.27
9. Teal
56
00:04.29
10. IHNN1
12
00:04.41
AO12
1. EinsteinsBarber
109
00:03.08
2. vowels
208
00:04.42
3. Make
244
00:04.61
4. PuzzleMaestro
58
00:04.73
4. IHNN1
12
00:04.73
6. numbrr
251
00:04.85
7. GoldChoco36
110
00:04.89
8. qqwref
259
00:04.90
9. Jonttu
36
00:04.92
10. rozer
183
00:05.11
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
56
00:00.009
2.N4p4l44
99
00:00.058
3.jingang
11
00:00.430

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-07-23 15:02:35

vi.puzzle-tapa.com
Tắt quảng cáo